Fusie

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) zijn 7 juni 2018 bestuurlijk gefuseerd. Na een intensieve voorbereiding van enkele jaren werken de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen vanaf 2018 samen onder een gezamenlijke naam: Amsterdam UMC.

De voorzitters van de beide Raden van Bestuur zetten hun handtekening in de binnenstad, op een historische plek voor de Amsterdamse geneeskunde: het 17e-eeuwse anatomisch theater in De Waag. De fusie maakte het mogelijk om in gezamenlijkheid onze kerntaken verder te ontwikkelen: complexe patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs & opleidingen.

Patiëntenzorg

Met de fusie wilde Amsterdam UMC de kwaliteit van patiëntenzorg, voor nu en komende generaties, een nieuwe impuls geven. Onderdeel daarvan is het samenbrengen van specifieke patiëntgroepen op één van beide locaties om de duurzame beschikbaarheid van complexe patiëntenzorg te garanderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Amsterdam UMC kent acht geïntegreerde onderzoeksinstituten. Door deze bundeling van krachten konden de onderzoeksinstituten hun wetenschappelijk onderzoek doelmatiger organiseren en werden ze wereldwijd een aantrekkelijkere partner voor grootschalige, internationale en langjarige studies. Dit was ook interessant voor studenten en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Onderwijs & opleiding

De afzonderlijke studies geneeskunde bestaan nog, die zijn immers gelieerd aan de twee Amsterdamse universiteiten: de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. De 3-jarige bacheloropleidingen blijven volledig gescheiden. De masteropleidingen (coassistentfase) zijn veranderd, omdat medische specialismen op één van beide locaties zijn geconcentreerd.