Zorg in Amsterdam UMC

Amsterdam UMC biedt een hoge kwaliteit van patiëntenzorg voor de huidige en toekomstige generaties. Het grootste deel van onze zorg is zeer gespecialiseerde, complexe patiëntenzorg die bijzondere, vaak dure en ingewikkelde diagnostiek en behandeling met zich meebrengt.

Doctor describes imaging to patient

Onze expertisecentra bieden een uitzonderlijk hoge concentratie van deskundigheid en aanverwante middelen, gericht op een bepaald gebied van de geneeskunde, en leveren de bijbehorende zorg op een alomvattende, interdisciplinaire manier om de beste resultaten voor de patiënt mogelijk te maken.

Innovatief onderzoek resulteert in een beter begrip van de oorsprong van ziekten en in verbeteringen van de behandeling van ziekten. Amsterdam UMC zet de veelbelovende resultaten om in toepassingen voor patiënten, zoals nieuwe soorten geneesmiddelen en behandelingen, en verbetert ook de diagnostiek en de preventieve gezondheidszorg.

Meer over onze patiëntenzorg: